Studiebidrag

Studiebidrag betalas ut vid studier

Studier krävs för att vara berättigad studiebidrag

När barnbidraget upphör vid 16 års ålder så får de allra flesta automatiskt det som kallas för studiebidrag. Det här är ett bidrag som man får från Centrala studiestödsnämnden som kortfattat kallas för CSN. Summan är numera densamma som man får i barnbidraget så det som sker är att man kvartalet efter att barnbidraget har upphört istället får nya utbetalningar från CSN. Studiebidraget får man till och med vårterminen det år som man fyller 20 år, och det är förstås så att man måste studera för att få det.

Vem kan få studiebidrag?

Som regel så är det så att man ska vara svensk medborgare och studera i Sverige för att ha rätten till studiebidraget. Systemet är utformat på ett automatiskt vis så att man inte måste ansöka om studiebidrag då man inte längre får barnbidrag. Den som kommer från ett annat land för att studera i Sverige kan i vissa fall ha rätt till studiehjälp. I det här fallet så gäller det dock att kontakta CSN och att ansöka om bidraget med hjälp av en blankett som är till för detta ändamål. CSN kommer att se närmre på huruvida personen som är utländsk medborgare har rätt till stödet eller inte.

Tre olika bidrag

Faktum är att studiehjälpen som ges från CSN till de som är mellan 16 och 20 år (i vissa fall så kan man få studiebidrag även efter det att man har fyllt 20) består av tre olika bidrag. Huvuddelen är studiebidraget som de allra flesta får helt automatiskt då de efter högstadiet fortsätter att studera på gymnasiet. Sedan så kan man även få ett extra tillägg. Det här är till för studenter som lever i familjer där det är svårt att få pengarna att räcka till och där man verkligen kan behöva lite mer hjälp än vanligt. Det här är ett tillägg som man får ansöka om och CSN fattar beslutet genom att se på studentens familjs ekonomi.

Det tredje bidraget som en student kan få är det som kallas för inackorderingstillägg. Det här är till för de som inte studerar på sin hemort och som inte kan bo hemma hos föräldrarna. Om man måste betala hyra så kan man alltså få hjälp med detta. CSN ser på saker som hur mycket det kostar med boendet på studieorten såväl som hur långt man har hem till sina föräldrar. Det här är ett bidrag som man ansöker om med en speciell blankett och sedan så får man vänta på svar om vilken summa pengar man kan få per månad.

Viktigt att veta

Något som alla inte är helt medvetna om är att skolk faktiskt kan leda till att man förlorar sitt studiebidrag. Om man skolkar mycket och ens skola beslutar sig för att rapportera om detta till CSN så kan det alltså bli så att bidraget dras in. Det kan till och med vara så att man får betala tillbaka pengar som man fått pengar för månader då man skolkade. Det här kan bli särskilt besvärligt då man redan har använt pengarna och inte har någon annan inkomst så skolk är något som man verkligen ska undvika!

Studiebidrag ska inte blandas ihop med studiemedel – som är det bidrag man får för eftergymnasiala studier.