Försörjningsstöd

Försörjningsstöd ges till de utan ekonomisk kapacitet

En hjälpande hand

När man talar om försörjningsstöd så rör det som ett bidrag som är den ena delen av två av det som kallas för ekonomiskt bistånd. Tidigare så kallade man ekonomiskt bistånd för socialbidrag men även om man har bytt ut namn så rör det som om samma typ av stöd som är till för den som inte har något sätt att försörja sig på. För att få försörjningsstödet så måste man först genomgå en omfattande utredning av socialtjänsten. Det här är inte alltid så trevligt eftersom det krävs en hel del information som man kan uppleva som privat och därför så ska det gå rätt långt innan man ansöker om detta bistånd.

Försörjningsstöd, en del av ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet är alltså en del av det som idag kallas för ekonomiskt bistånd och som är till för den som inte har några som helst ekonomiska resurser. Delen som kallas för försörjningsstöd är till för vanliga och regelbundna utgifter. Här ingår det saker som kläder, mat, el, förbrukningsvaror och bostad. Den andra delen kallas för bistånd för livsföring, och här får man hjälp med kostnader som är tillfälliga. Det kan till exempel vara så att man behöver en viss typ av vård, mediciner, glasögon eller att man behöver flytta och köpa möbler.

När man blir beviljad försörjningsstöd så kommer detta att testas månadsvis och så snart som man klarar av ekonomin på egen hand så upphör utbetalningarna av detta bidrag.

Hur ansöker man?

Om du upplever att du behöver ekonomiskt bistånd så ska du vända dig till socialtjänsten i din kommun. Det är de som kan ta tag i ditt specifika fall. Om det är så att du inte har någon bostad så ansöker du i den kommun där du befinner dig. Det här gäller också om du har en bostad men befinner dig någon annanstans i Sverige och behöver akut hjälp med bidrag.

Vem kan få försörjningsstödet?

Alla har rätt att lämna in en ansökan om att få försörjningsstöd så detta är något som du kan göra då du ser att dina ekonomiska problem är för svåra för dig att lösa på egen hand. Man måste förstås alltid själv ta ansvar för att reda ut sin situation och att ta hand om lån och annat som man har tagit, men tanken är att det ekonomiska biståndet kan vara en hjälp att komma på fötter igen. Det är därför som socialtjänsten kommer att ställa krav som att du söker arbete aktivt och att du är med i särskilda program som arbetsförmedling och kommun anordnar för de som får biståndet. När du skickar in din ansökan så kommer socialtjänsten att göra en individuell bedömning. De kommer att ta reda på om du har pengar på banken eller om du har andra tillgångar. Om du har pengar eller tillgångar så kan du inte räkna med att få detta bidrag. Det är i första hand den som är helt utan ekonomiska resurser som är aktuell för försörjningsstödet. Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd så ska du ansöka om andra bidrag som föräldrapenning, sjukpenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.