Etableringsersättning

Etableringsersättning syftar till att komma i arbete

På väg mot arbete

När flyktingar kommer till Sverige så kan de få hjälp med en etableringsersättning som är till för att hjälpa dem att komma in i arbetslivet. Det här är en ersättning som förvisso fungerar som ett bidrag men som kommer med krav som gör att den som invandrat måste ta del av en plan som är till för att få till en lyckad integration i Sverige. Genom att ge etableringsersättningen så behöver man inte ge försörjningsstöd och det kan vara till stor hjälp för den som vill finna en plats i samhället med lämplig sysselsättning. När den nyanlände har fått ett jobb så behöver man inte längre ge detta bidrag.

Vad är etableringsersättning?

De allra flesta som har kommit som flyktingar till Sverige har rätt till att ansöka om etableringsersättning. Den här ersättningen söker man om hos Arbetsförmedlingen, men den betalas ut av Försäkringskassan. Pengarna går hand i hand med det som kallas för en etableringsplan som ges av Arbetsförmedlingen. För att få den här ersättningen så ska man vara minst 20 år och som mest 65 år gammal. Man ska ha ett uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Till etableringsersättningen så kommer det ett etableringstillägg som är till för de som har barn, det här tillägget kan som mest ge 4 500 kronor. Det finns också en bostadsersättning som är till för att hjälpa till med boendekostnad.

Hur stor ersättning får man?

Storleken på det här bidraget påverkas av ansökandens prestationsförmåga. Här sätter man olika nivåer och dessa är 100%, 75%, 50%, 25% eller mindre än 25%. Om det är så att prestationsförmågan är mindre än 25% så kan den nyanlände inte får någon ersättning. I det här fallet så kan personen istället ansöka om försörjningsstöd som är ett slags socialbidrag som idag kallas för ekonomiskt bistånd.

Krav som ställs på den som får ersättningen

Den som ansöker om och blir beviljad etableringsersättning måste leva upp till kraven som ställs. Ett av dessa är att personen måste medverka fulltid i den etableringsplan som har satts upp. Det kan betyda att man kanske måste tacka ja till ett jobb som inte känns helt rätt men som ändå är något som är möjligt för en. Dessutom så måste förändringar av inkomst och livssituation hela tiden rapporteras. Det är nämligen så att bidraget kan dras in eller sättas ned om man inte lever upp till kraven. Etableringsersättningens krav och regler gäller under de två första åren. Efter detta så går man efter de regler som gäller för bidrag för samtliga invånare i Sverige.