Bostadstillägg

Bostadstillägg för lägenhet

Lägenhetskomplex

Den som bor i Sverige och som har aktivitetsersättning eller sjukersättning, eller som får en invaliditetsförmån från ett annat EES-land, kan ansöka om ett bostadstillägg. Man kan också ansöka om det här bidraget som pensionär om det är så att det är svårt att få pengarna att räcka till boendekostnader. När det är så att man får det här tillägget tillsammans med sin sjukersättning så är det som regel så att man får bostadstillägget under samma period som man har sjukersättning, men det här är förstås något som kan komma att påverkas av andra faktorer såsom förmögenhet och om man bor tillsammans med någon annan.

Vad är ett bostadstillägg?

Ett bostadstillägg är en summa pengar som man kan få för att klara av kostnaden för sin bostad. Storleken på detta tillägg kommer att bero på hur mycket ens bostad kostar och även på hur pass stor inkomst man har. Inkomster som är bidragsgrundande är sådana som man får från en tjänst, via näringsverksamhet eller ett kapital som man äger. Sedan så spelar det roll om man är gift eller inte och om man bor ensam. När Försäkringskassan räknar ut bostadstillägget så kommer de att börja med att se på hur stort tillägget bör vara i enlighet med de kostnader som man har för sin bostad. Nästa steg blir att dra av en viss del av den inkomst som finns. Om det är så att man är gift så kommer man att se hälften av bostadskostnaden som varje makes boendekostnad.

Har man en egen förmögenhet eller om man är gift med en person som har en förmögenhet så kommer det här vara något som påverkar hur mycket man kan få i bostadstillägg. Det kan också vara så att andra bidrag påverkar hur mycket man får.

Ansöka om tillägget

Om det är så att du har aktivitetsersättning eller sjukersättning så ska du ansöka om bostadstillägget hos Försäkringskassan. På Försäkringskassan hemsida så finns det blanketter som man kan ladda ner och man kan också få dessa via telefon. Om man behöver hjälp med att välja rätt blankett samt med att fylla i den så kan det vara klokt att ringa för vägledning.

Bostadstillägg för pensionärer

Pensionärer ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. För att en pensionär ska kunna få detta tillägg så måste han eller hon vara minst 65 år gammal och även ta ut hela sin pension. Om man har pension från ett annat land så kan man också ansöka om svenskt bostadstillägg. Det spelar ingen roll om man hyr eller äger sin bostad eller om man bor på ett äldreboende. Oavsett boendeform så kan man ansöka om detta tillägg och är det så att ens ekonomiska situation stämmer överens med de kriterier som finns för att få tillägget så blir man beviljad detta. Ansökan kan man göra via Pensionsmyndighetens hemsida eller per telefon till samma myndighet.