Barnbidrag

Familj som får barnbidrag och flerbarnstillägg

Familj i säng

För många föräldrar i Sverige så är den 20:e varje månad en viktig dag, för det är normalt sett denna dag som barnbidraget betalas ut. I Sverige så kan man få barnbidrag för barn upp till 16 år gamla och den första utbetalningen görs månaden efter det att barnet har fötts. Föräldrar som lever ihop kan dela på bidraget och den som har ensam vårdnad om barnet får hela summan. Man behöver inte ansöka om den här typen av bidrag för om man bor och är försäkrad i Sverige så kommer det att betalas ut automatiskt. I vissa fall så kan man ha rätt till bidraget även då man lever i ett annat land inom EES och då ska man kontakta Försäkringskassan för att få reda på mer om detta.

Vad är barnbidrag?

Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd som föräldrar som har barn i Sverige har rätt till. Om man har gemensam vårdnad om ett barn så får varje förälder 525 kronor i barnbidrag per månad. Den som har ensam vårdnad får istället hela summan på 1050 kronor utbetalt. Barnbidraget behöver man inte skatta på och har man fler barn så får man också fler bidrag. Dessutom så finns det något som heter flerbarnstillägg som innebär att man kan få mer pengar då man har fler än ett barn.. Det är föräldern/föräldrarna som förvaltar pengarna och beslutar om hur de ska användas för saker som kläder och aktiviteter som barnet behöver.

Flerbarnstillägg

Flerbarnstillägget gäller för föräldrar som har minst 2 barn. Tillägget ökar ju fler barn man har, om man till exempel har två barn så ligger tillägget på 150 kronor per månad men om man har tre barn så får man ett tillägg på 604 kronor. En sexbarnsfamilj kan få ett tillägg på 4 114 kronor per månad. Flerbarnstillägget är precis som barnbidraget automatiskt och skattefritt.

Viktigt att tänka på

Det finns situationer som kan påverka rätten till barnbidrag och det bör man som förälder vara medveten om. Flyttar man ett barn utomlands permanent så kan det vara så att man i vissa fall har rätt till fortsatt bidrag men det här måste man själv ta reda på genom att kontakta Försäkringskassan. Om det är så att en eller kanske båda föräldrar börjar jobba i ett annat land så kan det leda till att man inte längre kan få barnbidraget i Sverige. Sedan så är det ju så att saker som vårdnad av barnet kan ändras och då måste man meddela om detta så att pengarna betalas ut på rätt sätt. Man ska också vara uppmärksam om att ett barn som slutar att studera kanske inte längre har rätt till bidraget. När barnet har fyllt 16 år så kommer barnbidraget automatiskt att upphöra och precis när detta sker beror på när barnet fyller år. Efter det här så träder istället studiebidrag i kraft och betalas ut istället för barnbidrag så länge barnet/ungdomen studerar.