Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd betalas ut till de över 65 år som är i behov av det

Tomt i plånboken

Det är Pensionsmyndigheten som är ansvarig för pensioner och bidrag till pensionärer. Om man inte har någon pension eller får för lite pengar för att klara sig så kan det vara aktuellt att ansöka om äldreförsörjningsstöd som den som har fyllt 65 år kan ha rätt till. Det här stödet bekostas inte som många tror av pensionssystemet utan tas direkt från statsbudgeten. Därmed så kommer inte andras pensioner att påverkas av hur många som får detta äldreförsörjningsstöd.

Vem kan få äldreförsörjningsstöd?

Den som är bosatt i Sverige, och som har fyllt 65 år, kan få äldreförsörjningsstödet såvida detta beviljas av Pensionsmyndigheten. Stödet betalas ut från och med samma månad som man fyller 65. På så vis så garanterar man i Sverige att alla gamla som inte längre kan eller vill arbeta kan ha en skälig levnadsnivå. Äldreförsörjningsstödet blir aktuellt när andra bidrag och inkomster inte räcker till för att täcka för de normala omkostnaderna. Innan man ansöker om detta stöd så bör man alltså ta reda på vad man kan få för andra bidrag som till exempel bostadstillägg och garantipension.

För att man ska räknas som boende i Sverige så måste man kunna bevisa att man planerar att bli kvar i landet minst ett år. Sedan så är det som sagt mycket viktigt att man tar reda på om man får alla de pensionsförmåner som man har rätt till innan man ansöker om detta stöd. För det är först när man får alla möjliga bidrag och ändå inte har en skälig levnadsnivå som äldreförsörjningsstödet blir aktuellt.

Om du flyttar utomlands

Det är ju många pensionärer som tar chansen att flytta till ett annat land längre söderut på ålderns höst och då så kan det vara så att man får ta med sig olika bidrag. Om det är så att man bara planerar vara borta under ett års tid och det rör sig om ett land inom EU/EES samt Schweiz så kan man få ta med sig ett äldreförsörjningsstöd. Om det rör ett land på annat håll i världen så får man max 3 månaders stöd utbetalat. Under den här tiden så ska man fortfarande ha en bostad i Sverige som man betalar för. Efter ett år utomlands så räknas man inte längre som bosatt i Sverige och då kan man inte få äldreförsörjningsstödet.

Så stort stöd får du

År 2015 så meddelade Pensionsmyndigheten att gränsen för skälig levnadsnivå ligger på 5 365 kronor per månad för en ensamstående, och 4 417 kronor för den som är gift eller lever med en partner. Om man inte når detta belopp med sin pension och andra bidrag så kan man alltså ansöka om att få äldreförsörjningsstöd så att man når en skälig nivå. Hur mycket man får i stöd beror alltså på hur stor inkomst man har via pension och andra bidrag. Pensionsmyndigheten ser på inkomster och undersöker om det finns saker som skattefria inkomster från andra länder eller stipendier som ger mer än 3 000 kronor i månaden. Har man dessutom en förmögenhet så kommer detta att leda till att ens inkomst ses som större.